Činorodost, nebo odpočinek?

Podzim života je v mnoha kulturách vnímán jako čas odpočinku, klidu, ale také moudrosti a vyrovnání. Na starého člověka bylo pohlíženo jako na někoho, kdo má již své žití za sebou, fungoval však jako moudrý rádce a paměť komunity. Dnes je senior vnímán úplně jinak. V době spěchu a rychlý změn tak lze najít nabídky akcí a činností pro aktivní seniory, odchod do důchodu tak nabízí člověku nejen volný čas, ale i nové možnosti seberealizace.

Je aktivita v módě?

Odhlédněme od bolestných případů osamělých starších lidí, kteří se nevyrovnali se ztrátou rodiny a vztahů s blízkými lidmi, nebo bojují s vážnými nemocemi, a proto nemohou odchod do důchodu vnímat pozitivně. Mladí lidé mají někdy tendenci kritizovat své starší za pasivitu, či nedostatek činnosti, je však dobré přijmout životní styl našich rodičů a prarodičů s přiměřenou pokorou. Člověk v penzijním věku si jistě sám nejlépe zvolí volnočasovou strategii, ať už chce dny trávit aktivně, nebo jen pozorovat život kolem sebe a užívat si klidu či třeba jen zpěvu ptáků a šumění deště.