Testy

V naší autoškole se rovněž seznámíte se seznamem testových otázek. Rovněž Vám zapůjčíme všechny materiály, ať můžete následně v klidu domova studovat vše potřebné. Testy jsou výsledkem činnosti Ministerstva dopravy ČR ne naší firmy nebo nakladatelství, které dané otázky zpracovalo a knižně vydalo. Závěrečná zkouška z daných otázek probíhá na počítači. Test je složen z 25 otázek, které náhodně vygeneruje a následně sestaví počítačový program.

Otázky v testech

V autoškole si po celou dobu Vašeho kurzu budete neustále zkoušet různé druhy testů. Rovněž doma máte možnost se v této oblasti neustále zdokonalovat. Výhodou je, že otázky mohou mít pouze jednu správnou odpověď. V elektronickém testu se mění i pořadí správných odpovědí. Je tedy nutné učit se správnou odpověď a ne její pozici. Nejvyšší počet dosažených bodů je 50. Uvidíte, že testy zvládnete bez větších problémů. Nejméně potřebujete získat 43 bodů.